APODAC - stránky pro vzdělávání porodních asistentek

CYKLUS SEMINÁŘŮ

Nabídněte svým klientkám tu nejlepší péči díky novým poznatkům světových výzkumných organizací a znalostem aktuálních trendů porodní péče ve světě.

Absolventi cyklu seminářů získají ucelený přehled o fyziologii porodu a jeho vedení. Porozumí příkladům zahraniční praxe založené na důkazech a vést ke změně přístupu k rodícím ženám a vnímání vlastní profese.

Připravili jsme pro vás pět třídenních odborných seminářů se zahraničními odborníky (vždy pátek až neděle), které se uskuteční v květnu, červnu, září, říjnu a listopadu roku 2017.

Pro zachování osobního přístupu a vysoké kvality seminářů je omezena kapacita na 30 účastníků a  proto doporučujeme se včas zaregistrovat. Semináře jsou tlumočeny do češtiny.

Účastníci získají osvědčení o absolvování daného víkendového bloku nebo celého cyklu odborných seminářů.

Nová koncepce vzdělávání je klíčová pro nastavení autonomie profese a zřizování porodních center vedených porodními asistentkami.

Semináře jsou akreditované Unií porodních asistentek UNIPA.

1. seminář FYZIOLOGIE PORODU

Seminář je zaměřen na teoretický základ fyziologického vedení porodu.

Termín: 12.-14. 5. 2017, místo: Praha

Klíčovými tématy bude rozšíření a upevnění znalostí a dovedností porodních asistentek o  fyziologii  porodu. Tyto poznatky mohou změnit, jak na porod nahlížíme a zásadně ovlivnit to, jaký zvolíme způsob péče o rodící ženy. Zaměříme se na porozumění základních mechanismů porodu, čím jsou ovlivněny a jak spolu souvisí. Vaše know how Vám bude připadat fyzioLOGICKÉ.

Naučíme se:

 • Zevní vyšetření pohmatem jako základ prenatální péče a způsob monitorování postupu porodu.
 • Management I. a II. doby porodní.
 • Rozpoznání I. doby porodní, latentní a aktivní fáze, vokalizace a její vyhodnocení.
 • Vhodné polohování při porodu a jeho využití.
 • Expektační versus aktivní management II. doby porodní.
 • Observace ženy a změny chování v průběhu sestupu dítěte.
 • Zásady vedení vaginálního porod po císařském řezu.
 • Důvěru v ženu a fyziologický proces porodu.

 

Vzhledem k neoddělitelnosti teorie a praxe bude obsah prvního a druhého víkendu značně provázaný – některá témata budou probírána v obou blocích, avšak z jiného úhlu.

 

Prof. Déirdre DALY, PhD

Profesorka a ředitelka koordinace mezinárodních věcí, projektová manažerka OpthiBIRTH, Dublin, Irsko

Deirdre Daly je profesorka na katedře porodní asistence na dublinské Trinity College. Vystudovala v roce 1988 na Northen Ireland College of Midwifery a po té více než 10 let pracovala jako porodní asistentka na porodním sále a v rámci předporodní péče. Více...

Margaret Carroll

Lektorka teorie porodní asistence, Dublin, Irsko

Margaret Carroll je  porodní asistentkou přes třicet let. Do roku 1998 pracovala v Anglii a Saudské Arábii. Od roku 1991 se zabývá vzděláváním porodních asistentek nejprve jako mentorka v Rotunda Hospital  a od roku 2000 jako přednášející na School of Nursing and Midwifery, Trinity College, v Dublinu. Více ...

Cena semináře

 • Kompletní cyklus pěti odborných seminářů – zvýhodněná cena 15.000 Kč (Ušetříte 5.000 Kč)
 • Cena pouze za tento víkendový seminář – 4.000 Kč

Pro zachování osobního přístupu, vysoké kvality a možnosti praktických nácviků během seminářů je kapacita účastníků omezena, proto se raději registrujte včas.

Chcete se zúčastnit a získat znalosti používané v zahraničí, ale právě nemáte po ruce celou částku? Napište nám - máme pro vás několik tipů, jak řešit takovou situaci. Například je možné celý cyklus uhradit na splátky. 

 

2. seminář VEDENÍ FYZIOLOGICKÉHO PORODU

Seminář je zaměřen na praktické dovednosti k vedení fyziologického porodu.

Termín: 23.-25.6. 2017, místo: Praha

Klíčovými tématy bude upevnění znalostí, zručností a dovedností porodních asistentek při vedení fyziologického porodu, které mohou zásadně ovlivnit to, zda bude porod dále probíhat fyziologicky. Jaké zásahy mohou porod takto ovlivnit? Budeme se například zabývat tématy, jakými je polohování ženy při porodu, posílení fyziologie v jednotlivých fázích porodu, identifikování možností a jejich použití v dané situaci.

Naučíme se:

 • Zevní vyšetření pohmatem jako základ prenatální péče a způsob monitorování postupu porodu.
 • Péči při porodu založenou na důkazech (EBC - evidence based care)
 • Mechanismy I. a II. doby porodní se zaměřením na ženu a dítě.
 • Způsoby podpory fyziologického porodu.
 • Porozumět komplexně fyziologii porodního procesu.
 • Vyhodnocovat fyziologický průběh porodu.
 • Specifika porodu koncem pánevním.
 • Ochrana pánevního dna a prevence episiotomie.

Vzhledem k neoddělitelnosti teorie a praxe bude obsah prvního a druhého víkendu značně provázaný – některá témata budou probírána v obou blocích, avšak z jiného úhlu.

 

Catriona Hendry

Lektorka teorie porodní asistence, Glasgow, Skotsko

Catriona Hendry je klíčovou postavou teoretické části studia "Midwifery" – Katedra porodní asistence na Glasgow Caledonian University ve Skotsku. Více...

Cena semináře

 • Kompletní cyklus pěti odborných seminářů – zvýhodněná cena 15.000 Kč (Ušetříte 5.000 Kč)
 • Cena pouze za tento víkendový seminář – 4.000 Kč

Pro zachování osobního přístupu, vysoké kvality a možnosti praktických nácviků během seminářů je kapacita účastníků omezena, proto se raději registrujte včas.

Chcete se zúčastnit a získat znalosti používané v zahraničí, ale právě nemáte po ruce celou částku? Napište nám - máme pro vás několik tipů, jak řešit takovou situaci. Například je možné celý cyklus uhradit na splátky. 

 

3. seminář FYZIOLOGIE TŘETÍ DOBY PORODNÍ 

Semináři je zaměřen na různé aspekty a způsoby vedení třetí doby porodní.

Termín: 15.-17. 9. 2017, místo: Praha

Semináře je zaměřen na porozumění fyziologickým mechanismům třetí doby porodní. Jaký je pro ženu nejvhodnější způsob vedení třetí doby porodní?  Co žena a dítě v této době nejvíce potřebují? Vycházíme z péče založené na důkazech a ověřených praxí (evidence based care). Zaměříme se na porod placenty, jeho průběh a možné komplikace, poporodní krvácení a způsob, jak mu co nejúčinněji předcházet. V rámci semináře se seznámíte s výsledky MEPPI a MAMMI studie Cecily Begley.

Naučíme se:

 • Porozumět fyziologickému  mechanismu třetí doby porodní.
 • Aktivní management třetí doby porodní  vs. fyziologický přístup.
 • Péči v rámci třetí doby porodní založenou na důkazech (evidence based care).
 • Mechanismus odlučování a porod  placenty.
 • Mechanismy zástavy a vyhodnocování závažnosti poporodního krvácení.
 • Prevenci porodních poranění- zachování intaktnosti perinea.
 • Význam„skin to skin“ kontaktu a jeho celoživotní přínos pro dítě.

Prof. Cecily Begley MSc, PhD.

Předsedkyně katedry porodní asistence, Dublin, Irsko

Profesorka Cecily Begley je vedoucí oboru porodní asistence na Dublinské Trinity College, zároveň v současné době působí jako hostující profesorka na Göteborgské univerzitě ve Švédsku. Více...

Cena semináře

 • Kompletní cyklus pěti odborných seminářů – zvýhodněná cena 15.000 Kč (Ušetříte 5.000 Kč)
 • Cena pouze za tento víkendový seminář – 4.000 Kč

Pro zachování osobního přístupu, vysoké kvality a možnosti praktických nácviků během seminářů je kapacita účastníků omezena, proto se raději registrujte včas.

Chcete se zúčastnit a získat znalosti používané v zahraničí, ale právě nemáte po ruce celou částku? Napište nám - máme pro vás několik tipů, jak řešit takovou situaci. Například je možné celý cyklus uhradit na splátky. 

 

4. seminář ZVLÁDÁNÍ KOMPLIKACÍ PŘI PORODU

Seminář je zaměřen na možné komplikace při porodu a jejich management. 

Termín: 27.-29. 10. 2017, místo: Praha

Klíčovými tématy bude zvládání komplikací při porodu. V semináři se zaměříme na vyhodnocování rizik v rámci těhotenství a při porodu. Cílem je připravit účastníky na případné komplikace a jejich zvládnutí. Součástí bude nácvik krizových situací a efektivní komunikace.

Naučíme se:

 • Vyhodnocování rizik v průběhu těhotenství a při porodu.
 • Nepravidelnosti průběhu porodu a jejich řešení .
 • Praktický nácvik zvládání komplikací.
 • Dovednosti a manévry při řešení akutních stavů (krvácení, prolaps pupečníku, fetální distress, dystokie).
 • Resuscitace ženy a novorozence.
 • Efektivní komunikace v krizových situacích.
 • Management komplikací  poporodního období.

DrS. Jolanda Liebregts

Komunitní porodní asistentka, koordinátorka center porodních asistentek v regionu Hertogebosh, Holandsko.

Vystudovala psychologii (2001) a porodní asistenci (2005) na universitě v Maastrichtu. Začala pracovat jako komunitní porodní asistentka v různých porodních centrech, po roce se usadila v Boxtelu, v centru porodní asistence (Verloskundig Centrum Midden Brabant - VCMB), více...

Jeff Mennens

Komunitní porodní asistent, zakladatel centra Bij volle Mann, Holandsko.

Po střední škole odjel do Belgie, kde získal svůj titul v porodní asistenci. Systém porodní péče v Belgii je jiný než nizozemský, proto absolvoval dále rekvalifikační praxi v komunitní a terénní péči v Holandsku. Více...

Marian Corté

Komunitní porodní asistentka, zakladatelka centra Bij volle Mann, Holandsko.

Vystudovala čtyřletý obor porodní asistence, pracovala jako komunitní porodní asistentka v několika autonomních centrech porodní asistence.  Více...

Cena semináře

 • Kompletní cyklus pěti odborných seminářů – zvýhodněná cena 15.000 Kč (Ušetříte 5.000 Kč)
 • Cena pouze za tento víkendový seminář – 4.000 Kč

Pro zachování osobního přístupu, vysoké kvality a možnosti praktických nácviků během seminářů je kapacita účastníků omezena, proto se raději registrujte včas.

Chcete se zúčastnit a získat znalosti používané v zahraničí, ale právě nemáte po ruce celou částku? Napište nám - máme pro vás několik tipů, jak řešit takovou situaci. Například je možné celý cyklus uhradit na splátky. 

 

5. seminář AUTONOMIE PROFESE PORODNÍ ASISTENCE

Seminář je zaměřen na širší pojetí autonomie profese porodní asistence.

Termín: 24.-26. 11. 2017, místo: Praha

Hlavními tématy semináře bude filosofie profese porodní asistence a klíčové aspekty práce porodní asistentky. Seznámíme se s různými modely péče poskytované porodními asistentkami ve světovém kontextu.  Zaměříme se na konkrétní nástroje a jejich využití nutné ke změnám ve způsobu poskytování péče. Definujeme možnosti a výzvy v rámci České republiky a zjistíme, jaké změny můžeme udělat v naší pozici a místě, kde působíme. Vnímání autonomie profese je klíčové pro vznik porodních domů a center.

Naučíme se:

 • Autonomie profese a jak vypadá praxe porodní asistentky v evropském kontextu.
 • Standardy péče poskytované porodní asistentkou.
 • Rozhodovací proces v každodenní praxi.
 • Vedení primární péče porodní asistentkou.    
 • Inovativní způsoby poskytování péče.
 • Hodnocení kvality péče, supervize.
 • Emocionální aspekty péče porodní asistentky a psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření.
 • Specifika práce PA v porodních domech a centrech.
 • Zásady týmové práce.

Lucia Rocca-Ihenacho, PhD, RM

Porodní asistentka, zakladatelka Midwifery Unit network (MUNet), Lektorka porodní asistence – City University London, Velká Británie.

Lucia vystudovala antropologii a porodní asistenci v Itálii, kde také pracovala v rámci své samostatné praxe. V roce 2002 se přestěhovala do Londýna, aby mohla dále rozvíjet svou klinickou a  akademickou kariéru. Více...

Felipe Castro Cardona, MSc, RM, RN

Porodní asistent, zakladatel Midwifery Unit network (MUNet), konzultant National Health Services, London, Velká Británie.

Felipe působil více než 10 let jako konzultant - porodní asistent a poradce v podporování „normality“ v národním institutu zdraví (NHS), v rámci kterého spolupracoval s řadou organizací (např. NICE Institut) a univerzit. Více...

Cena semináře

 • Kompletní cyklus pěti odborných seminářů – zvýhodněná cena 15.000 Kč (Ušetříte 5.000 Kč)
 • Cena pouze za tento víkendový seminář – 4.000 Kč

Pro zachování osobního přístupu, vysoké kvality a možnosti praktických nácviků během seminářů je kapacita účastníků omezena, proto se raději registrujte včas.

Chcete se zúčastnit a získat znalosti používané v zahraničí, ale právě nemáte po ruce celou částku? Napište nám - máme pro vás několik tipů, jak řešit takovou situaci. Například je možné celý cyklus uhradit na splátky. 

 

CENA

Pro zachování osobního přístupu, vysoké kvality a praktickým nácvikům během seminářů je kapacita účastníků omezena, proto se raději registrujte včas.

 

Celý cyklus pěti odborných seminářů:

– Zvýhodněná cena 15.000 Kč. (Ušetříte celkem  5000 Kč.)

Jednotlivý víkendový seminář:

– Cena za jeden seminář  4.000 Kč

 

 

Je pro Vás seminář příliš drahý? 

Chcete se zúčastnit seminářů a získat znalosti používané v zahraničí, ale právě nemáte po ruce celou částku?  Máme pro vás několik tipů, jak řešit takovou situaci:

 • Jednou z možností  je uhradit celý cyklus na splátky.
 • Některým účastníkům semináře se povedlo získat příspěvek i od svých zaměstnavatelů.
 • APODAC připravil kampaň Podpoř svoji porodní asistentku, jejímž cílem je propojit možné dárce se zájemci o semináře.

 Napište nám a pokusíme se společně s Vámi najít možné řešení Vaší situace.