APODAC - stránky pro vzdělávání porodních asistentek

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP V PORODNÍ ASISTENCI

Volně navazující seminář na cyklu seminářů se zahraničními lektory.

Termín: 2.-4. 2. 2018, místo: Praha - Centrum Rybalka (Rybalkova 383/55, 101 00 Praha 10)

Seminář bude postaven na praktických zkušenostech a setkání s třemi hlavními a dalšími profesemi lektorky (porodní asistence, psychoterapie, shiatsu – masáž, terapie, práce s tělem, psychosomatika, výživa a další). Propojení praxe je založeno na práci se ženou komplexně, na uvědomění si důležitosti kontinuity péče a budování důvěry - sice toho, co je řemeslo porodní asistence. Z celé práce se vynořuje i podstata samotná, že základem práce je i kontinuální práce „se sebou“ a „na sobě“.

Porod je pro ženu i dítě průchod pomyslnou „Bránou“. Porozhlédneme se po terénu toho, jak vypadá porod ve své podstatě a co se během tohoto procesu děje se ženou. Jak může žena pracovat a nalézt svoji sílu a jedinečnost.

Součástí budou praktické části a ukázky včetně relaxace a práce ve dvojicích. Následovat bude úvodní workshop do umění „Shiatsu“ – japonské techniky práce s tělem a terapie. Práce s tématy, a v neposlední řadě práce v rámci terapeutické praxe. Lektorka se podělí i o zkušenosti s transformační sílou porodu.

 

OBSAH A HARMONOGRAM SEMINÁŘE

Pátek 10:00-18.00 h

 • Seznámení – co dělám, proč a jak (řemeslo, kontinuita, práce se sebou)
 • Práce s vlastními tématy, naladění - relaxace spojená s imaginacemi, focusing – „Cesta do nitra sebe“, kontakt se sebou, navázání důvěry (očekávání, strach vs. důvěra), osobní wellbeing jako cesta ke spokojeným ženám, tudíž i dětem
 • Jak vypadá porod ve své podstatě a co se během tohoto procesu děje se ženou. Jak může žena pracovat a nalézt svoji sílu a jedinečnost.
 • Komplexnost těhotenství: tělo – mysl – srdce, duše; výživa, naslouchání potřeb, vztahy, rovnováha, důvěra.
 • Otevírající se procesy v těhotenství, práce s nimi, proces proměny. Komplexní práce s tématy – Bolest, Strach, téma Smrti, Dech, práce s Očekáváním.

Sobota 9.30- 18:00 h

 • Úvodní workshop umění „Shiatsu“ – základní principy a základ filosofie, ukázka práce se ženou
 • Ukázka práce s tělem – na modelu, nastartování samoléčebných procesů těla
 • Práce ve dvojicích – kontakt, práce s bezpečím, práce s uvolněním, práce s tělem a intuicí, plynutí
 • Terapeutická práce s klienty – zásady terapeutického přístupu, konzultace s klientkou, důvěra v proces, přijetí nejistoty, paralely při vedení porodu
 • Porodní traumata – úvod do práce s nimi
 • Léčebný potenciál porodu – příklady z praxe, psychologie porodu (základy makrobiotiotiky, energetiky potravin, psychosomatiky, přírodního léčitelství a dalších směrů).

Neděle 9:00-14:00 h

 • Shrnutí holistického přístupu
 • Transformační síla a potenciál během porodu a léčebný potenciál porodu
 • Brána
 • Témata z předešlých dní, diskuze, rozloučení, závěr

Natálie Sedlická

Porodní asistentka a spoluzakladatelka Asociace pro porodní domy a centra

Natálie Sedlická studovala tři roky medicínu, nyní je porodní asistentka. Vystudovala bakalářský obor porodní asistence a magisterské vzdělání v oboru psychoterapie na Masarykově univerzitě v Brně. Jako bakalářskou práci přeložila studii s názvem: "Komparativní studie českého a holandského porodnictví". Diplomovou práci vypracovala na téma: "Porodní trauma a jak jej ženy, které jím prošly, zpracovávají."  Více...

Cena semináře

 • Cena pouze za tento víkendový seminář – 3.500 Kč
 • Pro absolventy některého ze seminářů Cyklu seminářů se zahraničními lektory  – 3.000 Kč

Pro zachování osobního přístupu, vysoké kvality a možnosti praktických nácviků během seminářů je kapacita účastníků omezena, proto se raději registrujte včas.

GALERIE