APODAC - stránky pro vzdělávání porodních asistentek


CYKLUS SEMINÁŘŮ PORODNÍ ASISTENCE O FYZIOLOGII PORODU -  Smluvní podmínky:

Objednávka účasti na semináři je platná při zaplacení kurzovného.

Kurzovné je splatné do 7 dnů od přihlášení.

Číslo účtu : 115-2183360277/0100

Variabilní symbol : telefonní číslo vašeho mobilního telefon

Do vzkazu pro příjemce uveďte jména osob, za které platíte. Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami. V případě, že neobdržíme Vaši platbu do 7 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům. V případě zrušení Vaší objednávky 30 nebo méně dnů před konáním akce se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši zaplacené částky. V případě, že není ve Vašem zájmu zaplatit smluvní pokutu, můžete za sebe na seminář poslat náhradníka. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného. Pokud nebudete moci přijít, prosím kontaktujte nás a uvolněte místo pro případné další zájemce.

Děkujeme a těšíme se na Vás, Tým Apodac z.s.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že aktem přihlášení na semináře pořádané zapsaným spolkem Apodac a zaplacením kurzovného souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizátora akce. Souhlasím také s tím, že moje údaje budou poskytnuty lektorům seminářů pořádaných spolkem Apodac, pokud výslovně tento souhlas neodvolám, a to písemnou formou nebo emailem. Souhlasím s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Organizátor akce: 

Asociace pro porodní domy a centra, z.s. (APODAC, z.s.)
Masarykovo nábřeží 234/26,
110 00 Praha 1 - Nové Město