UNIKÁTNÍ CYKLUS

PĚTI ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘŮ

PORODNÍ ASISTENCE

  • O LEKTORKÁCH

Máme tu čest přivítat v Praze špičkové odbornice na porodní péči a přispět tak k rozšíření znalostí porodních asistentek, porodníků a dul o současné, běžně používané a ověřené trendy zahraniční praxe. V Čechách málo využívané know-how ze Skotska, Anglie, Irska, Holandska a dalších zemí se týká fyziologie porodu s využitím globálních poznatků "Evidence Based Medicine" („medicíny založené na důkazech“), světových organizací (ICM, FIGO, WHO) a nejnovějších studií prováděných Cochrane Collaboration Group

Jazykové bariéry se bát nemusíte – semináře budou tlumočeny do češtiny.


Lektorka teorie porodní asistence, Glasgow, Skotsko

Catriona Hendry je klíčovou postavou teoretické části studia "Midwifery" – Katedra porodní asistence na Glasgow Caledonian University ve Skotsku. Tato zkušená lektorka se ve své praxi soustředí na EBC – evidence based care (péči založenou na důkazech), což představí hned v prvním odborném semináři v květnu 2016 v Praze. více...

Předsedkyně katedry porodní asistence, Dublin, Irsko

Profesorka Cecily Begley je vedoucí oboru porodní asistence na Dublinské Trinity College, zároveň v současné době působí jako hostující profesorka na Göteborgské univerzitě. Porodní asistenci vystudovala v roce 1977 v Coombe University Hospital, kde poté 12 let pracovala jako porodní asistentka, vyučující porodní asistence a výzkumný pracovník. 
více...

Profesorka a ředitelka koordinace mezinárodních věcí, projektová manažerka OpthiBIRTH, Dublin, Irsko

Deirdre Daly je profesorka na katedře porodní asistence na dublinské Trinity College. Vystudovala v roce 1988 na Northen Ireland College of Midwifery a po té více než 10 let pracovala jako porodní asistentka na porodním sále a v rámci předporodní péče.
více...

Vystudovala psychologii (2001) a porodní asistenci (2005) na universitě v Maastrichtu. Začala pracovat jako komunitní porodní asistentka v různých porodních centrech, po roce se usadila v Boxtelu, v centru porodní asistence (Verloskundig Centrum Midden Brabant - VCMB), keré se zaměřuje na komunitní práci, především v terénu a domácnostech svých klientek. Více o centru i lektorce, viz. http://www.vcmb.info/.

Po střední škole odjel do Belgie, kde získal svůj titul v porodní asistenci. Systém porodní péče v Belgii je jiný než nizozemský, proto absolvoval dále rekvalifikační praxi v komunitní a terénní péči v Holandsku. Pracoval v několika samostatných porodních centrech a spolupráce s Marion vyústila ve vytvoření jejich společného centra.
Více...

 

Vystudovala čtyřletý obor porodní asistence, pracovala jako komunitní porodní asistentka v několika autonomních centrech porodní asistence.  
Spolupráce Marion a Jefa vedla v roce 2002 k založení vlastního soukromého porodního centra „Bij Volle Maan“.
Více...

Lucia vystudovala antropologii a porodní asistenci v Itálii, kde také pracovala v rámci své samostatné praxe. V roce 2002 se přestěhovala do Londýna, aby mohla dále rozvíjet svou klinickou a  akademickou kariéru. Je jednou z pouhých dvou porodních asistentek, kterým bylo v Londýně uděleno doktorantské stipendium NIHR podporující výzkum za současně probíhající klinické praxe.
Více...

Felipe působil více než 10 let jako konzultant - porodní asistent a poradce v podporování „normality“ v národním institutu zdraví (NHS), v rámci kterého spolupracoval s řadou organizací (např. NICE Institut) a univerzit. Jeho akademická dráha je pestrá. Nejdříve získat bakalářský titul v ošetřovatelství ve Španělsku. Bakalášký titul v porodní asistenci a magisterský titul v oboru veřejného zdraví získal již v Londýně. 
Více...

Porodní asistentka a průvodkyně cyklem zahraničních seminářů, Praha, ČR

Jako zakladatelka iniciativy Jak jinak představuje široké veřejnosti možnosti porodní péče, které jsou v západních zemích standardem. Jejím snem je fungující porodní dům, ve kterém budou mít ženy v České republice, jejich děti a celé jejich rodiny očekávaný komfort spojený s bezpečnou, profesionální, odbornou, ale zároveň laskavou a respektující péčí.
více...  • SEMINÁŘE

Na vzácné setkání s profesionálními lektorkami v rámci odborných seminářů přizveme jen 30 posluchačů, tak si budete moci vychutnat osobní atmosféru a získat maximum z jejich know-how v rámci otevřené diskuse, která je součástí každého semináře.

Účastníci získají osvědčení o absolvování daného víkendového bloku či celého cyklu odborných seminářů.