UNIKÁTNÍ CYKLUS

PĚTI ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘŮ

PORODNÍ ASISTENCE

  • Felipe Castro

 
Odborný seminář a přednáška na téma:

Autonomie profese porodní asistence
4.–6. listopadu 2016
Praha


Felipe působil více než 10 let jako konzultant - porodní asistent a poradce v podporování „normality“ v národním institutu zdraví (NHS), v rámci kterého spolupracoval s řadou organizací (např. NICE Institut) a univerzit. Jeho akademická dráha je pestrá. Nejdříve získat bakalářský titul v ošetřovatelství ve Španělsku. Bakalářský titul v porodní asistenci a magisterský titul v oboru veřejného zdraví získal již v Londýně. Pohybuje se v praxi i ve výzkumu. Mezi lety 2013 a 2014 působil např. jako výzkumný pracovník v porodní asistenci při rozsáhlé studii porodních center („UK lead for SALVO“). Pracuje zároveň v Barkantine - porodním centru jako „intrapartální koordinátor péče“ a vedoucí „normality“ v královské londýnské nemocnici (the Royal London Hospital).

Felipe je vášnivým podporovatelem „normalizování“ porodní péče a zabývá se vývojem porodních center. Působí jako projektový manažer v MUNet. Částečně se věnuje také  lektorské činnosti.  S Lucií se setkal v roce 2008, a společně zorganizovali první „workshop pro porodní asistentky“, aby pomohli otevření porodního centra v Římě. V současné době jsou zahrnuty v několika vzdělávacích a výzkumných projektech, které se zaměřují na porodní centra, porodní jednotky, jejich vznik a růst. Společně se také zaměřují na podporu a růst znalostí a dovedností porodních asistentek.

Více o lektorech v Aj naleznete na: http://www.midwiferyunitnetwork.com/projectleads/