UNIKÁTNÍ CYKLUS

PĚTI ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘŮ

PORODNÍ ASISTENCE

  • Lucia Rocca Ihenacho

 
Odborný seminář a přednáška na téma:

Autonomie profese porodní asistence
4.–6. listopadu 2016
Praha


Lucia vystudovala antropologii a porodní asistenci v Itálii, kde také pracovala v rámci své samostatné praxe. V roce 2002 se přestěhovala do Londýna, aby mohla dále rozvíjet svou klinickou a  akademickou kariéru. Je jednou z pouhých dvou porodních asistentek, kterým bylo v Londýně uděleno doktorandské stipendium NIHR podporující výzkum za současně probíhající klinické praxe.

Přispěla k vytvoření inovativních způsobů poskytování porodní péče uvnitř veřejného sektoru v Anglii  v oblastech péče o sociálně ohrožené ženy a  samostatně stojících porodních centrech (FMU), která dosahují takových výsledků jako např. 45% porodů do vody a 9% císařských řezů. Lucia působí také jako mentorka porodních asistentek v různorodém uspořádání péče-od porodů doma v Londýně po porody ve venkovských oblastech Afganistánu.
„…vidí fyziologický porod jako způsob jak dosáhnout vysoké kvalitní péče, která je bezpečná, levná a přináší positivní zkušenosti.“

Od roku 2014 pracuje jako konzultantka ve veřejném sektoru a dokončuje doktorát, v rámci kterého dělá Etnografickou studii filosofie, kultury a praxe v samostatných městských jednotkách porodní péče.

Poskytuje mezinárodní konzultace ohledně možností péče založené výhradně na porodních asistentkách a způsobu jak zakládat porodní centra.

Více o lektorech v Aj naleznete na: http://www.midwiferyunitnetwork.com/projectleads/