UNIKÁTNÍ CYKLUS

PĚTI ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘŮ

PORODNÍ ASISTENCE

  • Mgr. Natálie Sedlická, MSc.

 

 

Iniciátorka a průvodkyně celým cyklem odborných seminářů.


Porodní asistentka a průvodkyně cyklem zahraničních seminářů, Praha, ČR

Natálie Sedlická studovala tři roky medicínu, nyní je porodní asistentka. Vystudovala bakalářský obor porodní asistence a magisterské vzdělání v oboru psychoterapie na Masarykově univerzitě v Brně. Jako bakalářskou práci přeložila studii s názvem: "Komparativní studie českého a holandského porodnictví". Diplomovou práci vypracovala na téma: "Porodní trauma a jak jej ženy, které jím prošly, zpracovávají." 

Natálie je také shiatsu terapeut, absolvovala tříletou školu Shiatsu a tříletou školu akupunktury. Je v akreditovaném komplexním profesionálním psychoterapeutickém výcviku systemického přístupu. Natálie Sedlická využívá všech svých schopností a dovedností k poskytování komplexní kontinuální péče ženám na vysoké úrovni kvality.

Dále studovala magisterské studium na Univerzitě v Amsterdamu a má praxi ze soukromých porodnických center v Nizozemí. V současné době ukončuje Master of Science na Caledonian University v Glasgow. Titul disertační zvolila: "Kvalitativní studie, zkoumající preference porodní péče mezi skupinou českých žen, jako možný nástroj pro vytvoření efektivní budoucí primární porodní péče".

V roce 2011 byla zastupovat ČKPA na mezinárodním kongresu porodních asistentek v jihoafrickém Durbanu. Tři roky pracovala v organizačním výboru pro 30. mezinárodní kongres porodních asistentek ICM, který probíhal v červnu 2014 v Praze. Na tomto kongresu vedla také workshop Shiatsu for pregnancy and labour.

Jako zakladatelka iniciativy Jak jinak představuje široké veřejnosti možnosti porodní péče, které jsou v západních zemích standardem. Jejím snem je fungující porodní dům, ve kterém budou mít ženy v České republice, jejich děti a celé jejich rodiny očekávaný komfort spojený s bezpečnou, profesionální, odbornou, ale zároveň laskavou a respektující péčí.