UNIKÁTNÍ CYKLUS

PĚTI ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘŮ

PORODNÍ ASISTENCE

 • 5. seminář – Autonomie profese porodní asistence

 

přednáší Lucia RoccaFelipe Castro
4.–6. listopadu 2016
Praha


V 5. semináři se zaměříme na širší pojetí autonomie profese porodní asistence

Profese porodní asistence bude představena dvěma inspirativními lektory z londýnského MUNet (Midwifery led unit network) – organizace, která slučuje porodní centra ve Velké Británii, ale i ve světovém měřítku. Součástí této sítě porodních domů a center jsou místa, která jsou přidružená k porodnicím (AMU) i centra samostatně stojící (FMU). O těchto i dalších možnostech fungování péče i o této organizaci a možnosti rozšíření v českém kontextu pohovoří ve svém semináři.

Pohovoří o filosofii profese jako takové. Promluví o tom, jakým způsobem může porodní asistentka pracovat, jaké jsou její plné kompetence, jakým způsobem lze vést svou praxi i o tom, co jsou klíčové aspekty práce porodní asistentky. Pohovoří o výzkumu, specifikace praxe.

Pohovoříme o různých modelech péče a různých aspektech dobré péče. Součástí semináře bude i akční plán a diskuze na téma, jak pracovat na zlepšení v našem českém kontextu, stanovíme si cíle změny v konkrétních našich pracovních místech.

Profese porodní asistentky je specifikována mezinárodní definicí od 70. let 20. století (s úpravou v roce 1990 a 2005) a výkon praxe by měl být v ideálním případě v kontextu mezinárodně odsouhlasených standardů. Pohovoříme o možnostech a výzvách v rámci České republiky co se autonomie této praxe týče.

 

Další možná témata:

 • oblasti, které patří i nepatří do okruhu praxe porodní asistentky
 • autonomie profese, zodpovědnost a běžná praxe porodní asistentky
 • standardy péče poskytované porodní asistentkou
 • rozhodovací proces v každodenní praxi
 • primární péče pod vedením porodní asistentky     
 • jak vypadá bezpečná péče
 • "one to one care"
 • způsoby vedení dokumentace a statistiky
 • hodnocení kvality péče, supervize
 • celoživotní vzdělávání
 • profese porodní asistentky ve světovém kontextu
 • emocionální aspekty péče porodní asistentky a psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření

 

Lucia Rocca
Lucia vystudovala antropologii a porodní asistenci v Itálii, kde také pracovala v rámci své samostatné praxe. V roce 2002 se přestěhovala do Londýna, aby mohla dále rozvíjet svou klinickou a  akademickou kariéru. Je jednou z pouhých dvou porodních asistentek, kterým bylo v Londýně uděleno doktorandské stipendium NIHR podporující výzkum za současně probíhající klinické praxe.

Přispěla k vytvoření inovativních způsobů poskytování porodní péče uvnitř veřejného sektoru v Anglii  v oblastech péče o sociálně ohrožené ženy a  samostatně stojících porodních centrech (FMU), která dosahují takových výsledků jako např. 45% porodů do vody a 9% císařských řezů. Lucia působí také jako mentorka porodních asistentek v různorodém uspořádání péče-od porodů doma v Londýně po porody ve venkovských oblastech Afganistánu.

„…vidím fyziologický porod jako způsob jak dosáhnout vysoké kvalitní péče, která je bezpečná, levná a přináší positivní zkušenosti.“

Od roku 2014 pracuje jako konzultantka ve veřejném sektoru a dokončuje doktorát, v rámci kterého dělá Etnografickou studii filosofie, kultury a praxe v samostatných městských jednotkách porodní péče.

Poskytuje mezinárodní konzultace ohledně možností péče založené výhradně na porodních asistentkách a způsobu jak zakládat porodní centra.

Info v Aj naleznete na: http://www.midwiferyunitnetwork.com/projectleads/

 

Felipe Castro
Felipe působil více než 10 let jako konzultant - porodní asistent a poradce v podporování „normality“ v národním institutu zdraví (NHS), v rámci kterého spolupracoval s řadou organizací (např. NICE Institut) a univerzit. Jeho akademická dráha je pestrá. Nejdříve získat bakalářský titul v ošetřovatelství ve Španělsku. Bakalářský titul v porodní asistenci a magisterský titul v oboru veřejného zdraví získal již v Londýně. Pohybuje se v praxi i ve výzkumu. Mezi lety 2013 a 2014 působil např. jako výzkumný pracovník v porodní asistenci při rozsáhlé studii porodních center („UK lead for SALVO“). Pracuje zároveň v Barkantine - porodním centru jako „intrapartální koordinátor péče“ a vedoucí „normality“ v královské londýnské nemocnici (the Royal London Hospital).

Felipe je vášnivým podporovatelem „normalizování“ porodní péče a zabývá se vývojem porodních center. Působí jako projektový manažer v MUNet. Částečně se věnuje také  lektorské činnosti.  S Lucií se setkal v roce 2008, a společně zorganizovali první „workshop pro porodní asistentky“, aby pomohli otevření porodního centra v Římě. V současné době jsou zahrnuty v několika vzdělávacích a výzkumných projektech, které se zaměřují na porodní centra, porodní jednotky, jejich vznik a růst. Společně se také zaměřují na podporu a růst znalostí a dovedností porodních asistentek.

Info v Aj naleznete na: http://www.midwiferyunitnetwork.com/projectleads/

 • Veřejná přednáška

Lucia RoccaFelipe Castro vás zvou na svou přednášku

Autonomie profese porodní asistence

ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 19 do 21 hod

Jak vypadá bezpečná péče autonomní porodní asistentky? Představí oblasti, které patří, i ty které nepatří, do okruhu praxe porodní asistentky. Jak vypadá běžná praxe porodní asistentky a jakými standardy se řídí péče poskytované porodní asistentkou? Budete-li chtít, seznámím vás s profesí porodní asistentky ve světovém kontextu a také s výhodami modelu „one to one care“.

Veřejná přednáška - Autonomie profese porodní asistence 
ve čtvrtek 3.listopadu od 19:00 na adrese 
Spálená 8, 110 00 Praha 1 - Nové město. (mapa)

Registrace na přednášku

 • ZA KOLIK

 • Kompletní cyklus pěti odborných seminářů – zvýhodněná cena 15.000 Kč
 • Jednotlivý víkendový seminář – 4.000 Kč
 • Veřejná přednáška – 300 Kč

(pro účastníky seminářů je vstup na veřejné přednášky zdarma)

Chcete se zúčastnit a získat znalosti používané v zahraničí, ale právě nemáte po ruce celou částku? Napište nám - máme pro vás několik tipů, jak řešit takovou situaci. Například je možné celý cyklus uhradit na splátky. 

Pro zachování osobního přístupu a vysoké kvality seminářů je kapacita účastníků omezena, proto se raději registrujte včas.