APODAC - stránky pro vzdělávání porodních asistentek

Jef Mennens

Komunitní porodní asistent, zakladatel centra Bij volle Mann, Holandsko.

Zvládání komplikací při porodu.
27.-29. 10. 2017

Po střední škole odjel do Belgie, kde získal svůj titul v porodní asistenci. Systém porodní péče v Belgii je jiný než nizozemský, proto absolvoval dále rekvalifikační praxi v komunitní a terénní péči v Holandsku. Pracoval v několika samostatných porodních centrech a spolupráce s Marion vyústila ve vytvoření jejich společného centra.

Jef je jedním z členů komise 14 spolupracujících center porodních asistentek v okolí Den Bosch.

Oficiální informace na www.bijvollemaan.nl.