UNIKÁTNÍ CYKLUS

PĚTI ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘŮ

PORODNÍ ASISTENCE

  • Jef Mennens

 
Odborný seminář a přednáška na téma:

Zvládání komplikací při porodu
4.–6. listopadu 2016
Praha


Po střední škole odjel do Belgie, kde získal svůj titul v porodní asistenci. Systém porodní péče v Belgii je jiný než nizozemský, proto absolvoval dále rekvalifikační praxi v komunitní a terénní péči v Holandsku. Pracoval v několika samostatných porodních centrech a spolupráce s Marion vyústila ve vytvoření jejich společného centra.

Jef je jedním z členů komise 14 spolupracujících center porodních asistentek v okolí Den Bosch.