UNIKÁTNÍ CYKLUS

PĚTI ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘŮ

PORODNÍ ASISTENCE

  • Nizozemský tým

Odborný seminář a přednáška na téma:

Zvládání komplikací při porodu
14.–16. října 2016
Praha


Jolanda Jansen-Liebregts
Vystudovala psychologii (2001) a porodní asistenci (2005) na universitě v Maastrichtu. Začala pracovat jako komunitní porodní asistentka v různých porodních centrech, po roce se usadila v Boxtelu, v centru porodní asistence (Verloskundig Centrum Midden Brabant - VCMB), keré se zaměřuje na komunitní práci, především v terénu a domácnostech svých klientek. Více o centru i lektorce, viz. http://www.vcmb.info/.

V tomto centru pracuje se třemi kolegyněmi a mají v péči průměrně 450 žen za rok. Vedle své práce porodní asistentky v komunitním prostředí je Jolanda předsedkyní komise 14 spolupracujících center porodních asistentek v okolí Den Bosch. Hlavním posláním své práce v dnešním Nizozemsku je pro ni: „…střežení hodnoty zachování fyziologie v porodní péči a prožívání tohoto opatrovnictví, nejen v praxi ale i v politice…“. 

 

Jef Mennens
Po střední škole odjel do Belgie, kde získal svůj titul v porodní asistenci. Systém porodní péče v Belgii je jiný než nizozemský, proto absolvoval dále rekvalifikační praxi v komunitní a terénní péči v Holandsku. Pracoval v několika samostatných porodních centrech a spolupráce s Marion vyústila ve vytvoření jejich společného centra.
Jef je jedním z členů komise 14 spolupracujících center porodních asistentek v okolí Den Bosch.

 

Marian Corté 
Vystudovala čtyřletý obor porodní asistence, pracovala jako komunitní porodní asistentka v několika autonomních centrech porodní asistence.  Spolupráce Marion a Jefa vedla v roce 2002 k založení vlastního soukromého porodního centra „Bij Volle Maan“ (Za úplňku). „…traduje se, že se více dětí rodí za úplňku, to byl důvod pro vznik názvu tohoto centra…“

 

Jef Mennens a Marian Corté - http://www.bijvollemaan.nl/ - webové stránky jejich společného centra, doporučujeme krátké video o centru a péči.
V rámci téměř 14 let fungování jejich společného centra jsme poskytli péči celkem více než 4500 ženám, a asistovali u více než 1250 porodů osobně. Mají bohaté zkušenosti v terénu i v rámci komplexního pojetí kontinuální porodní péče. Specializují se na zachování autonomie profese porodní asistence a na zachování filosofie profese tohoto kontinuálního modelu péče, který ochraňuje fyziologii porodu, i pracuje se ženou v úzkém spojení v průběhu celého těhotenství, během porodu i období poporodním.

 

„Těšíme se na setkání s Vámi, příjemnou spolupráci a vzájemné rozšíření obzorů naší úžasné inspirativní práce, která je nejen prací, ale především velkým posláním.“

 


Ve čtvrtém semináři se zaměříme na možné komplikace porodu a jejich management porodní asistentkou na základě posledních poznatků vědy.